Termeni și condiții

Utilizarea site-ului / Conditii anulare/retur taxe participare

Conform legislatiei nationale si europene, accesul la informatiile cu caracter stiintific medical – publicate in mediul online sau print – este strict limitat la practicienii si la profesionistii din sanatate.
Astfel, publicul nemedical nu are acces la informatii care, utilizate incorect, ar putea sa ii faca rau.
Prin accesul pe site utilizatorul declara pe proprie raspundere ca face parte din categoriile mentionate. In caz contrar, acesta trebuie sa paraseasca imediat site-ul, fiind redirectionat catre zone publice.
In cazul in care un medic inscris si validat nu mai poate participa la eveniment se aplica urmatoarele conditii de anulare/retur taxa participare:
• Pana la data de 15 februarie taxa se returneaza 100%.
• Pana la data de 15 martie taxa se returneaza 50%.
• Dupa data de 15 martie taxa nu se mai returneaza.
Pentru solicitarea returnarii taxei va rugam sa trimiteti un e-mail catre Secretariatul Conferintei - [email protected], in care sa transmiteti datele de inregistrare ale medicului si copia dovezii platii.

Politica de confidențialitate

Aceasta politică de confidențialitate ("Politica") va ajuta înțelegeți ce fel de informații colectăm în legătură cu utilizarea site-ului Conferinței, comunicarea cu terțe părți sau alte forme de interacțiune și de furnizare a serviciilor noastre și modul în care procesăm aceste informații.

Respectarea legilor, corectitudine și transparență
Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .

Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale. Datele dvs. nu vor fi transmise către terți, cu excepția datelor furnizate către Colegiul Medicilor din România pentru validarea Certificatului EMC de participare la Conferință.

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. Vom lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.

Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
Operatorul respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. Vom furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

Ștergerea datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Vom elimina datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Asigurăm, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, avem abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

Protecția implicită a datelor cu caracter personal
Vom implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul următoarelor Conferințe.

Responsabilitate
Operatorul își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Prin formularul de înregistrare la Conferință, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresa de corespondență
 • Nr. de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa IP

Folosim aceste date personale pentru:

 • emiterea documentelor fiscale legale (facturi fiscale, chitanțe etc.)
 • emiterea Certificatului de participare la Conferință
 • informarea dvs. asupra programului Conferinței și a eventualelor modificări ale acestuia
 • afișarea listelor câștigătorilor premiilor (dacă este cazul)
 • furnizarea de informații despre alte evenimente medicale la care ați putea participa
 • înștiințarea dvs. asupra eventualelor promoții sau apariții editoriale din domeniul medical
 • în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor
 • în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.)
 • în considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime al operatorului, în scopul oferirii de consultanță, precum și în vederea participării persoanelor vizate la conferințele/cursurile organizate în parteneriat cu societățile medicale partenere

Operatorul a  implementat măsuri corespunzătoare  tehnice și de securitate informațională pentru a preveni divulgarea neautorizată sau ilegală, accesul, pierderea accidentală sau ilegală ,distrugerea sau alterarea, transferul, dezvăluirea neautorizată, accesul neautorizat sau alte daune asupra datelor personale. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme corespunzătoare drepturilor de acces de management și proceselor, selectarea atentă a procesoarelor și a altor măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru a oferi protecție adecvată pentru datele dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Dacă este cazul, se pot face, de asemenea, copii de rezervă și este posibilă folosirea de astfel de mijloace pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale. Aceste măsuri asigură un nivel adecvat de securitate în raport cu riscurile inerente prelucrării datelor cu caracter personal ce trebuie protejate. Datele dumneavoastră personale, deținute în siguranță,  vor fi accesibile doar personalulului autorizat selectat de operator.

Operatorul păstra informațiile dumneavoastră atât  timp cât ni se cere din punct de vedere legal, sau cât este relevant pentru scopurile pentru care au fost colectate informațiile, însă nu mai mult de zece ani. Drepturile dvs. asupra datelor cu caracter personal colectate și prelucrate sunt stabilite în mod special în legile locale și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale ce au fost colectate și  procesate de operator, și de a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator.

În cazul în care doriți aflați datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau dacă doriți rectificați, ștergeți orice date personale incomplete, incorecte sau depășite, sau dacă doriți înceteze prelucrarea datelor personale pentru orice scop, puteți exercita aceste drepturi contactandu-ne prin intermediul punctelor de contact menționate pe acest site. rugam rețineți , în unele cazuri, în special, dacă doriți ștergeți sau înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru poate însemna, de asemenea, nu mai fim în măsură continuăm furnizarea de servicii pentru dumneavoastră.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării  datelor personale, asigurării confidentialitatii acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menționăm acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restrictionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor personale pentru participarea la Conferinta va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Operator, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;

Prin completarea si trimiterea Formularului de Inscriere on-line la conferinta sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus si totodata ati fost informat despre acestea;

Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, trebuie sa luati in considerare faptul ca participarea dvs. la Conferinta nu va fi posibila, deoarece prelucrarea datelor personale (Nume/Prenume, adresa etc.) este absolut esentiala pentru eliberarea Certificatului EMC si a documentelor fiscale;

In ipoteza in care datele dv. personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: [email protected];

Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

Datele dvs. personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cat si ulterior acesteia, pe o perioada de cel mult 10 ani (de la data incetarii colaborarii), dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz;

Site-ul nu prelucreaza datele personale ale minorilor.

Politica de utilizare fișiere cookie