Instrucțiuni pentru autorii de POSTERE

Important! Autorii și coautorii Posterelor primesc credite suplimentare, conform CMR.

La secțiunea Poster solicităm prezentarea unor studii clinice și experimentale din domeniul pediatriei. La această secțiune sunt invitați participe cu lucrări științifice medici tineri, doctori în medicină sau doctoranzi, precum și alți medici angajați în echipe de cercetare medicală.

Înscriere Postere:

  • Titlul (de lucru) al expunerii: se trimite până la 10 februarie 2024 pe adresa [email protected]
  • Textul (rezumat) și titlul final: până la 10 martie 2024 pe adresa [email protected]
  • Preînregistrarea lucrărilor susținute online: până la 25 martie 2024

Confirmare: Posterele acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail și vor fi publicate în Volumul de rezumate al Conferinței.

Pentru includerea în Programul Conferinței și pentru prezentarea Posterului, primul autor trebuie achite taxa de participare, primind Volumul de rezumate și Certificatul EMC special (care atestă contribuția științifică respectivă). Coautorii au obligația se înscrie la Conferință și achite taxa de participare pentru a primi Volumul de rezumate și Certificat EMC special.

Comitetul Științific își rezervă:

  • dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite;
  • dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare al lucrării (Comunicare orală), obligându-se anunțe acest lucru în timp util.

Informații tehnice: Posterele vor avea dimensiunea de 1080×1920 px – full HD sau 2160×3840 – 4K format portrait, PDF. (Organizatorii vor pune la dispoziția comunicatorilor ecrane LED.)

Organizare și structură: Titlul și numele autorilor vor fi menționate în partea de sus a posterului. Posterul va cuprinde: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate și Concluzii. Aceste date vor fi afișate de la stânga la dreapta, iar concluziile vor fi poziționate în colțul de jos din dreapta. Pot fi incluse și câteva referințe bibliografice.

Redactare: Textul va fi simplu și sintetic, folosind caractere mari, care pot fi citite de la 0,5-1 m distanță. Se preferă graficele în locul tabelelor. Unde este cazul pot fi folosite poze.

Expunere: Posterele vor fi afișate pe toată durata Conferinței, în format e-Poster, pe ecrane LED.

Prezentare și evaluare: Pe durata Conferinței Comisia de jurizare face evaluarea posterelor. Cel puțin unul dintre autorii posterelor (de preferat toți contributorii) trebuie fie prezent la Conferință pentru eventualele discuții și comentarii.