Conferințe

Conferințele vor aborda teme de larg interes pentru practica pediatrică, precum și aspecte de actualitate din aria patologiei copilului și vor fi susținute de personalități de prestigiu din domeniul pediatriei. Durata unei conferințe este de 20 de minute. După fiecare conferință sunt prevăzute 5 minute pentru discuții.

Termene:

 • Titlul (de lucru) al expunerii: se trimite până la 10 februarie 2024 pe adresa [email protected]
 • Textul (rezumat) și titlul final: până la 10 martie 2024 pe adresa [email protected]
 • Preînregistrarea lucrărilor susținute online: până la 25 martie 2024

 

Instrucțiuni pentru autorii de COMUNICĂRI ORALE

Important! Autorii și coautorii Comunicărilor orale primesc credite suplimentare, conform CMR.

La secțiunea Comunicări orale solicităm prezentarea unor studii clinice și experimentale din domeniul pediatriei. La aceasta secțiune sunt invitați să participe cu lucrări științifice medici tineri, doctori în medicină sau doctoranzi, precum și alți medici angajați în echipe de cercetare medicală. Înscriere Comunicări orale:

 • Titlul (de lucru) al expunerii: se trimite până la 10 februarie 2024 pe adresa [email protected]
 • Textul (rezumat) și titlul final: până la 10 martie 2024 pe adresa [email protected]
 • Preînregistrarea lucrărilor susținute online: până la 25 martie 2024

Confirmare: Lucrările acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail și vor fi publicate în Volumul de rezumate al Conferinței.

Pentru includerea în Programul Conferinței și pentru prezentarea Comunicării orale, primul autor trebuie să achite taxa de participare, primind Volumul de rezumate și Certificatul EMC special (care atestă contribuția științifică respectivă ). Coautorii au obligația să se înscrie la Conferință și să achite taxa de participare pentru a primi Volumul de rezumate și Certificat EMC special.

Comitetul Științific își rezervă:

 • dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite;
 • dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare al lucrării (Comunicare poster), obligându-se să anunțe acest lucru în timp util.

Durata: Fiecare Comunicare orală va avea o durată de 8 minute și va fi urmată de discuții, 2-3 minute.

Structura: Prezentarea va avea următoarea structură: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate, Concluzii.

Conținut: Prezentarea nu va cuprinde toate datele studiului. Vor fi expuse doar datele importante pentru aspectele care se doresc a fi comunicate.

Diapozitive: Vor fi utilizate puține diapozitive, oferind astfel audienței suficient timp să citească diapozitivul și să înțeleagă ceea ce autorul încearcă să comunice. Orientativ, se va calcula un diapozitiv pe minut. Diapozitivele cu text vor fi sintetice, cu aproximativ 7 rânduri pe un diapozitiv. Se vor folosi caractere suficient de mari pentru a fi ușor lizibile și în ultimele rânduri ale sălii.

Sfaturi: Nu se recomandă redactarea textului integral cu majuscule. Se vor evita tabelele cu multe rânduri și coloane. Se preferă graficele în locul tabelelor.

Instrucțiuni pentru autorii de POSTERE

Important! Autorii și coautorii Posterelor primesc credite suplimentare, conform CMR.

La secțiunea Poster solicităm prezentarea unor studii clinice și experimentale din domeniul pediatriei. La această secțiune sunt invitați participe cu lucrări științifice medici tineri, doctori în medicină sau doctoranzi, precum și alți medici angajați în echipe de cercetare medicală.

Înscriere Postere:

 • Titlul (de lucru) al expunerii: se trimite până la 10 februarie 2024 pe adresa [email protected]
 • Textul (rezumat) și titlul final: până la 10 martie 2024 pe adresa [email protected]
 • Preînregistrarea lucrărilor susținute online: până la 25 martie 2024

Confirmare: Posterele acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail și vor fi publicate în Volumul de rezumate al Conferinței.

Pentru includerea în Programul Conferinței și pentru prezentarea Posterului, primul autor trebuie achite taxa de participare, primind Volumul de rezumate și Certificatul EMC special (care atestă contribuția științifică respectivă). Coautorii au obligația se înscrie la Conferință și achite taxa de participare pentru a primi Volumul de rezumate și Certificat EMC special.

Comitetul Științific își rezervă:

 • dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite;
 • dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare al lucrării (Comunicare orală), obligându-se anunțe acest lucru în timp util.

Informații tehnice: Posterele vor avea dimensiunea de 1080×1920 px – full HD sau 2160×3840 – 4K format portrait, PDF. (Organizatorii vor pune la dispoziția comunicatorilor ecrane LED.)

Organizare și structură: Titlul și numele autorilor vor fi menționate în partea de sus a posterului. Posterul va cuprinde: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate și Concluzii. Aceste date vor fi afișate de la stânga la dreapta, iar concluziile vor fi poziționate în colțul de jos din dreapta. Pot fi incluse și câteva referințe bibliografice.

Redactare: Textul va fi simplu și sintetic, folosind caractere mari, care pot fi citite de la 0,5-1 m distanță. Se preferă graficele în locul tabelelor. Unde este cazul pot fi folosite poze.

Expunere: Posterele vor fi afișate pe toată durata Conferinței, în format e-Poster, pe ecrane LED.

Prezentare și evaluare: Pe durata Conferinței Comisia de jurizare face evaluarea posterelor. Cel puțin unul dintre autorii posterelor (de preferat toți contributorii) trebuie fie prezent la Conferință pentru eventualele discuții și comentarii.

 

Redactarea rezumatului pentru Comunicari orale si Postere

 1. Pentru publicare, textul va fi redactat în limbile română (folosind diacriticele româneşti) sau engleză.
 2. Articolele se trimit în format Word (extensia *.DOC), cu corp de literă de mărimea 12, spaţiate la un rând şi jumătate.
 3. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea următoarei succesiuni: titlul, autorii, afilierile, rezumatul.
 4. Autorii vor furniza numele şi prenumele complete, instituţia la care profesează, oraşul şi ţara de reşedinţă la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact (standard internațional ISI).
 5. Rezumatul trebuie să se încadreze în limita a 1.500 de semne tipografice.