Redactarea rezumatului pentru Comunicari orale si Postere

  1. Pentru publicare, textul va fi redactat în limbile română (folosind diacriticele româneşti) sau engleză.
  2. Articolele se trimit în format Word (extensia *.DOC), cu corp de literă de mărimea 12, spaţiate la un rând şi jumătate.
  3. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea următoarei succesiuni: titlul, autorii, afilierile, rezumatul.
  4. Autorii vor furniza numele şi prenumele complete, instituţia la care profesează, oraşul şi ţara de reşedinţă la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact (standard internațional ISI).
  5. Rezumatul trebuie să se încadreze în limita a 1.500 de semne tipografice.