Instrucțiuni pentru autorii de COMUNICĂRI ORALE

Important! Autorii și coautorii Comunicărilor orale primesc credite suplimentare, conform CMR.

La secțiunea Comunicări orale solicităm prezentarea unor studii clinice și experimentale din domeniul pediatriei. La aceasta secțiune sunt invitați participe cu lucrări științifice medici tineri, doctori în medicină sau doctoranzi, precum și alți medici angajați în echipe de cercetare medicală.

Înscriere Comunicări orale:

  • Titlul (de lucru) al expunerii: se trimite până la 3 februarie 2020 pe adresa comunicari@cnped.ro
  • Textul (rezumat) și titlul final: până la 2 martie 2020 pe adresa comunicari@cnped.ro

Confirmare: Lucrările acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail și vor fi publicate în Volumul de rezumate al Conferinței.

Pentru includerea în Programul Conferinței și pentru prezentarea Comunicării orale, primul autor trebuie achite taxa de participare, primind Volumul de rezumate și Certificatul EMC special (care atestă contribuția științifică respectivă). Coautorii au obligația se înscrie la Conferință și achite taxa de participare pentru a primi Volumul de rezumate și Certificat EMC special.

Comitetul Științific își rezervă:

  • dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite;
  • dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare al lucrării (Comunicare poster), obligându-se anunțe acest lucru în timp util.

Durata: Fiecare Comunicare orală va avea o durată de 8 minute și va fi urmată de discuții, 2-3 minute.

Structura: Prezentarea va avea următoarea structură: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metodă, Rezultate, Concluzii.

Conținut: Prezentarea nu va cuprinde toate datele studiului. Vor fi expuse doar datele importante pentru aspectele care se doresc a fi comunicate.

Diapozitive: Vor fi utilizate puține diapozitive, oferind astfel audienței suficient timp să citească diapozitivul și înțeleagă ceea ce autorul încearcă comunice. Orientativ, se calcula un diapozitiv pe minut. Diapozitivele cu text vor fi sintetice, cu aproximativ 7 rânduri pe un diapozitiv. Se vor folosi caractere suficient de mari pentru a fi ușor lizibile și în ultimele rânduri ale sălii.

Sfaturi: Nu se recomandă redactarea textului integral cu majuscule. Se vor evita tabelele cu multe rânduri și coloane. Se preferă graficele în locul tabelelor.