sunshine

Recomandari pentru autori

Redactarea articolelor
Pentru publicare manuscrisul va fi redactat in limbile romana sau engleza, folosind diacriticele romanesti. Articolele se trimit in format Word (extensia *.DOC), cu corp de litera de marimea 12, spatiate la un rand si jumatate. Paginile vor fi numerotate, manuscrisul fiind redactat cu respectarea urmatoarei succesiuni: titlul, autorii, rezumatul redactat bilingv (limbile romana si engleza), cuvinte-cheie, textul propriu-zis al manuscrisului, intertitluri, multumiri si/sau contributii, bibliografie, legenda figurilor si tabelele.

Autori. Autorii vor furniza numele si prenumele complete, orasul si tara de resedinta la data redactarii manuscrisului, precum si un email de contact (standard international ISI).

Rezumate si cuvinte-cheie. Fiecare articol trebuie insotit de rezumate redactate obligatoriu in limbile romana si engleza. Fiecare rezumat trebuie sa se incadreze in limita a 1.000 de semne tipografice si va cuprinde (in cazul studiilor originale) obiectivul sau scopul studiului (motivatie), metoda folosita (studiu clinic, experimental, metaanaliza), principalele rezultate si principalele concluzii - semnificatia rezultatelor. Se vor sublinia aspectele noi ale studiului. Pentru referatele generale rezumatele vor cuprinde descrierea generala a tematicii prezentate. Sub fiecare rezumat vor fi mentionate 3-5 cuvinte-cheie (in limbile romana si engleza) care vor fi afisate pentru indexare.

Abrevieri. Abrevierile nu sunt acceptate nici in titlu si nici in rezumate.  Unitatile de masura vor fi exprimate conform Sistemului International, putandu-se folosi abrevierile acceptate international. In manuscris se vor folosi numai abrevieri standard, incetatenite in practica medicala (vezi manualul AMA pentru abrevieri). In text, abrevierile vor fi explicitate intre paranteze la prima aparitie.

Bibliografie
Se vor respecta „Cerintele uniforme pentru manuscrisele transmise in vederea publicarii in reviste biomedicale” (a caror versiune integrala in limba engleza este disponibila la adresa www.icmje.org). Referintele bibliografice vor fi numerotate in ordinea in care apar in text, cu cifre arabe, intre paranteze rotunde. Titlurile periodicelor vor fi abreviate conform stilului international acceptat - Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/terms_cond.html). Daca resursa bibliografica citata are mai mult de trei autori, se vor cita numai primii trei autori urmati de sintagma „et al”.

Exemple de citare corecta

  • Pentru reviste: autorii, titlul original al articolului, revista cu prescurtarile internationale, anul, volumul, numarul revistei, pagina de inceput si de sfarsit [Lerner D.J., Kannel W.B. Patterns of coronary heart disease morbidity and mortality in the sexes. A 26-year follow up of the Framingham population. Am Heart J 1986; 111: 383-90].
  • Pentru monografii: autorii, titlul original, editura, orasul, anul, numarul paginii [Donegan W., Spratt J. Cancer of the breast. Editia a 4-a. Ed. Saunders, New York, 1995. pag 48-56.]
  • Capitol de tratat: Ledger W.J. Dystocia and prolonged labor. In: Wilson JR, Carrington ER, editors. Volume 8: Obstetrics and Gynaecology, St Louis: Mosby; 1987:474-93.

Figuri, imagini, tabele
Figurile (desene, scheme) vor fi trimise separat (si nu incluse in cadrul documentului). In document se citeaza numai figurile, consecutiv, cu cifre arabe, cu un titlu si o legenda. Toate figurile vor fi numerotate cu cifre arabe. Autorii vor indica in text unde trebuie plasate ilustratiile.

Tabelele vor fi incluse in document si in mod obligatoriu fiecare tabel va fi numerotat si insotit de o scurta explicatie si (daca este cazul) de legenda.